راهنماي ريون پيشرفته

راهنماي ريون پيشرفته

راهنماي  ريون پيشرفته

دفترچه رهنماي اجرا نمره گذاري

وتفسير آزمون ماتريس هاي

پيش رونده پيشرفته ريون

آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون يكي از آزمونهاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي ( g ) اسپيرمن ساخته شده است. بعد از تهيه اين آزمون پژوهشهاي زيادي درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه سطوح توانائي- از كودكان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

16 صفحه


خرید آنلاین